Among Hills and Mountains

 
Thanks to my good Norwegian friend Knut Uppstad for translating this inspirational vdeo
"Made By Norway" for Aker.
 
    
 
The High-Definition version can be found HERE
 

 

Mellom bakkar og berg

Among Hills and Mountains

Mellom bakkar og berg ut med havet Among hills and mountains, out by the sea
heve nordmannen fenge sin heim, Has the Norse man found his home,
der han sjølv heve tuftene grave Where he dug the foundaitions
og sett sjølv sine hus oppå deim. And put his home upon them.
   
Han såg ut på dei steinute strender; He looked out on the stony shores
det var ingen, som der hadde bygt. No one had built there before.
"Lat oss rydja og byggja oss grender, "Let us build villages here,
og so eiga me rydningen trygt." So they will be safely ours."
   
Han såg ut på det bårute havet; He looked out on the rugged sea;
det var ruskut å leggja utpå; It is risky to go out there;
men det leikade fisk ned i kavet, But there’s fish down in the bustle,
og den leiken den ville han sjå. And that, he wants to see.
   
Fram på vetteren stundom han tenkte: During winter, he often thinks:
Giv eg var i eit varmare land! I wish for a warmer land!
Men når vårsol i bakkarne blenkte, But when the spring sun shines,
fekk han hug til si heimlege strand. He longs for the shores of his home.
   
Og når liene grønkar som hagar, And when the hilsides grow green,
når det laver av blomar på strå, with an abundance of flowers,
og når netter er ljose som dagar, and the nights are as light as day,
kan han ingen stad venare sjå. this is the most beautiful place.
 
 
>>—>Trelawney